:نمايشگاه مرکزی
تهران، خيابان سهروردی شمالی، بالاتر از تقاطع شهيد بهشتی،شماره 499
تلفن: 3 - 88502512 - 021