صفحه گاز 201
صفحه گاز :  30cm
جنس       :  استیل
نوع شبکه :  چدن
مجهز به   :  فندک و ترموکوپل
	
ساخت ایتالیا