صفحه گاز 204
صفحه گاز :  30cm
جنس       :  سرامیک
نوع شبکه :  چدن
مجهز به   :  فندک و ترموکوپل
	
ساخت ایتالیا