صفحه گاز GSPF 90 L
صفحه گاز :  90cm
جنس       :  استیل و شیشه نشکن
نوع شبکه :  چدن
مجهز به   :  فندک و ترموکوپل
مجهز به   :  شبکه آرام پز چدنی و متحرک
	
ساخت ایتالیا