صفحه گاز KPF 60
صفحه گاز : 60cm
جنس    : شیشه نشکن
نوع شبکه : چدن
مجهز به  : ولوم استیل
مجهز به  : فندک و ترموکوپل
مجهز به  : شبکه آرام پز چدنی و متحرک
	
ساخت ایتالیا