صفحه گاز SPF 60
صفحه گاز :  60cm
جنس       :  استیل
نوع شبکه :  چدن
مجهز به   :  فندک و ترموکوپل
مجهز به   :  شبکه آرام پز چدنی و متحرک
	
ساخت ایتالیا