صفحه گاز SPF 905
صفحه گاز : 90cm
جنس    : استیل
نوع شبکه : چدن
مجهز به  : ولوم استیل
مجهز به  : فندک و ترموکوپل
مجهز به  : سینی متحرک
مجهز به  : شبکه آرام پز چدنی و متحرک
	
ساخت ایتالیا