صفحه برق VK 70 FD
صفحه برق : 70cm
جنس    : سرامیک
نوع کلید  : لمسی
مجهز به  : فندک و ترموکوپل،
سیستم ایمنی قفل کودک، سیستم ایمنی
دمای بالا، چراغ هشدار، سیستم توقف
خودکار، سیستم ایمنی سرریز غذا، تایمر

ساخت ایتالیا