: تلفن تماس با خدمات پس از فروش شرکت سپند گستر
66714556 - 021
66700422 - 021